Utbildningen förarbevis för vattenskoter


Utbildning behandlar framförallt följande punkter:

 • beskriva tillämpliga sjövägsregler
 • förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön
 • identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägmärken samt symboler förkortningar på sjökort
 • välja rätt sjökort och bestämma en position
 • förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp
 • beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning
 • beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning
 • identifiera skyddade områden och förbudsområden
 • lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser
 • tillämpa säker fart och förutse risker
 • visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn.


Den praktiska delen i förarbevis för vattenskoter innehåller följande moment:

 • Genomgång av säkerhetsutrustning
 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning
 • Lågfartsmanöverövningar
  • Uppstart av vattenskoter
  • Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, håll vattenskotern stilla och därefter backa undan under kontrollerade former
  • Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall
  • Köra med passagerare
  • Förtöjning
 • Högfartsmanöverövningar
  • Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och broms
  • Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar
  • Girar – långa girar i lugnt vatten och kraftiga girar i vågor/svall
 • Undanmanöverövningar
  • Slå av gas och kontrollera glidsträcka
  • Slå av gas och ge full back
  • Slå av gas och fullt roderutslag
  • Slå av gas, gira och ge gas med fullt roderutslag
 • Nödåtgärder
 • Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp


Vilken kompetens har instruktörerna för förarbevis för vattenskoter

Alla instruktörer har förarbevis för vattenskoter samt mångårig förarvana av vattenskoter och andra typer av båtar. Utbildningssamordnaren innehar även Kustskepparintyg.

 

Målgrupp förarbevis för vattenskoter

För alla användare av vattenskoter över 15 år.

 

Utbildningsort

Utbildningen sker delvis digitalt och en del med praktiska övningar i Sundsvallsbukten eller efter önskemål vid större grupper

 

Utbildningen förarbevis för vattenskoter längd

 En dagssjälvstudie och en dags lärarledd utbildning (4h lärarledd online utbildning och 4h praktiska övningar med vattenskotern)

 

I priset för utbildningen förarbevis för vattenskoter ingår:

 • Digitalt kursmaterial
 • Lärarledd online utbildning
 • Praktiskt lärarledd vattenskoterutbildning
 • Utbildningsintyg
 • Fika vid den praktiska delen

 

Krav på vattenskoter som skall användas vid provtillfället

 Lämpliga för de praktiska övningarna, vara CE-märkta, sjövärdiga och kunna framföras i minst 35 knop

 

Vilka är de personligt utrustningskrav för förarbevis för vattenskoter?

Det finns inga formella krav på personlig utrustning, men för att få göra utbildningen så har vi ett krav på att alla deltagare bär en godkänd flytväst avsedd för ändamålet. Flytvästar finns i begränsade omfattningar och storlekar att låna. Goggles eller motsvarande kan också vara till en fördel vid utbildningen.
Man bör också anpassa klädseln, då utbildningen sker under rådande väderförhållanden.

 

Utbildningsanordnaren AB Kompetensutveckla i Sundsvall

AB Kompetensutveckla i Sundsvall har mångårig erfarenhet som utbildningsanordnare, där utbildningarna sker digitalt eller som öppna utbildningar på ett flertal orter men kan naturligtvis hjälpa till med skräddarsydda kompetenshöjande utbildningar som är anpassade efter er verksamhet.
Vår affärsidé är att erbjuda aktuella kurser inom främst arbetsmiljökunskap och så kallade säkerhetskurser. Våra kurser skall alltid vara bra och genomarbetade och syftet är att kursdeltagarna ska få kunskap och bra verktyg som dem kan använda i sin dagliga verksamhet.
Handledarna innehar dokumenterade kunskaper över de erbjudna utbildningarna.

Kompetensutveckla.se är vårt varumärke och företaget bakom är ett Sundsvallsbaserat företag med verksamhet över hela Sverige.

Vi har som målsättning att bli det självklara valet för alla företag och organisationer som vill höja sin personals kompetens.

Besök oss gärna på www.kompetensutveckla.se för andra utbildningar.


PRIS FÖR UTBILDNINGEN
FÖRARBEVIS VATTENSKOTER

5 100 SEK/ Person